Українська мова та література

Гуманітарний факультет

Код спеціальності – 035.01 Філологія. Українська мова і література
Освітньо-професійна програма: “Українська мова та література”
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 35  місць
Максимальна кількість державних місць – 25 місць
Вартість навчання за рік – 14 160 грн
Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 10 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 9 910грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Історія України або географія

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або біологія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р. 179,169

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 154

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання- 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини, щоб обрати українську філологію в НаУОА:

 • матимете бездоганне мовлення і полемізуватимете, як Іван Вишенський;
 • сформуєте літературний смак, як у Мелетія Смотрицького;
 • отримаєте можливість писати літературні твори і друкувати їх у місті, де працював першодрукар Іван Федорович (Федоров);
 • із-поміж Ваших викладачів будуть відомі українські письменники й письменниці;
 • матимете нагоду досліджувати фольклор та українські діалекти, укладати словники авторських неологізмів.

За освітньо професійною програмою «Українська мова і література. Літературна творчість» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра філології ;
 • ступінь магістра філології;
 • ступінь доктора філософії з філології.

У нас Ви вивчатимете курси (обов’язкові для всіх спеціалізацій):

 • англійська мова
 • історія України
 • філософія
 • основи педагогіки та психології
 • історія української культури та Острозької академії
 • англійська мова за професійним спрямуванням
 • вступ до мовознавства
 • вступ до літературознавства
 • старослов’янська мова
 • фольклор і краєзнавство
 • академічне письмо
 • практикум із виразного читання
 • історія української літератури
 • сучасна українська літературна мова
 • історична граматика
 • історія світової літератури
 • етнолінгвістика
 • теорія і практика редагування
 • методика викладання української літератури
 • методика викладання української мови
 • курсова робота
 • фольклорно-краєзнавча практика
 • навчальна практика
 • етнолінгвістична практика
 • педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти.
 • національна безпека України;
 • історія музичного та образотворчого мистецтва
 • сучасні інформаційні технології
 • основи ділового етикету
 • соціолінгвістика.

Після навчання Ви зможете працювати:

 • учителем, викладачем, репетитором з української мови і літератури;
 • журналістом, редактором, коректором;
 • PR-менеджером, маркетологом;
 • фахівцем у видавництвах;
 • науковцем у галузі філологічної науково-дослідної діяльності;
 • фахівцем у царині мови, мовних відносин, мовної політики та мовної освіти в Україні.

При кафедрі української мови і літератури діють:

 • науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики;
 • науковий гурток «Genius loci»;
 • наукова лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини»;
 • лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»;
 • літературна студія.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: англійська філологія, журналістика, культурологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Контактна особа

Ірина Юріївна

(068) 118-34-63

iryna.rabchuk@oa.edu.ua

Українська мова та література є вибірковою спеціалізацією української філології.

Вибіркові навчальні дисципліни (із циклу професійної підготовки):

 •  культура української мови і мовлення;
 • риторика;
 • українська ономастика й етимологія;
 • західнослов’янська (польська) мова;
 • література української діаспори;
 • когнітивна жанрологія;
 • основи герменевтики;
 • інтернет-лінгвістика;
 • психолінгвістика;
 • інтермедіальні студії в сучасному літературознавстві та ін.

Після навчання Ви зможете працювати:

 • Учителем / викладачем української мови та літератури, світової літератури, репетитором;
 • контент-менеджером, копірайтером, літературним редактором, коректором, журналістом;
 • PR-менеджером, маркетологом, секретарем-референтом, офіс-менеджером;
 • фахівцем у царині мови, мовних відносин, мовної політики та мовної освіти в Україні, лінгвістичним експертом;
 • науковцем у галузі філологічної науково-дослідної діяльності.

Українська мова і література, польська мова є вибірковою спеціалізацією української філології.

Вибіркові навчальні дисципліни (із циклу професійної підготовки):

  • лінгвокраїнознавство;
  • польська мова;
  • історія польської мови;
  • методика викладання польської мови;
  • культура польської мови;
  • сучасна польська література та ін.

Після навчання Ви зможете працювати:

  • Учителем / викладачем української мови та літератури, польської мови та літератури, світової літератури, репетитором;
  • перекладачем (гідом-перекладачем, редактором перекладів, перекладачем-менеджером, перекладачем-референтом, перекладачем-консультантом та ін.);
  • контент-менеджером, копірайтером, літературним редактором, коректором, журналістом (кореспондентом польськомовного видання);
  • секретарем-референтом, офіс-менеджером (зі знанням кількох іноземних мов);
  • фахівцем зі зв’язків із громадськістю та пресою, співробітником із реклами та ін.;
  • науковцем у галузі філологічної науково-дослідної діяльності.
+ Про спеціальність

Гуманітарний факультет

Код спеціальності – 035.01 Філологія. Українська мова і література
Освітньо-професійна програма: “Українська мова та література”
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 35  місць
Максимальна кількість державних місць – 25 місць
Вартість навчання за рік – 14 160 грн
Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 10 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 9 910грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Історія України або географія

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або біологія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р. 179,169

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 154

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання- 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини, щоб обрати українську філологію в НаУОА:

 • матимете бездоганне мовлення і полемізуватимете, як Іван Вишенський;
 • сформуєте літературний смак, як у Мелетія Смотрицького;
 • отримаєте можливість писати літературні твори і друкувати їх у місті, де працював першодрукар Іван Федорович (Федоров);
 • із-поміж Ваших викладачів будуть відомі українські письменники й письменниці;
 • матимете нагоду досліджувати фольклор та українські діалекти, укладати словники авторських неологізмів.

За освітньо професійною програмою «Українська мова і література. Літературна творчість» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра філології ;
 • ступінь магістра філології;
 • ступінь доктора філософії з філології.

У нас Ви вивчатимете курси (обов’язкові для всіх спеціалізацій):

 • англійська мова
 • історія України
 • філософія
 • основи педагогіки та психології
 • історія української культури та Острозької академії
 • англійська мова за професійним спрямуванням
 • вступ до мовознавства
 • вступ до літературознавства
 • старослов’янська мова
 • фольклор і краєзнавство
 • академічне письмо
 • практикум із виразного читання
 • історія української літератури
 • сучасна українська літературна мова
 • історична граматика
 • історія світової літератури
 • етнолінгвістика
 • теорія і практика редагування
 • методика викладання української літератури
 • методика викладання української мови
 • курсова робота
 • фольклорно-краєзнавча практика
 • навчальна практика
 • етнолінгвістична практика
 • педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти.
 • національна безпека України;
 • історія музичного та образотворчого мистецтва
 • сучасні інформаційні технології
 • основи ділового етикету
 • соціолінгвістика.

Після навчання Ви зможете працювати:

 • учителем, викладачем, репетитором з української мови і літератури;
 • журналістом, редактором, коректором;
 • PR-менеджером, маркетологом;
 • фахівцем у видавництвах;
 • науковцем у галузі філологічної науково-дослідної діяльності;
 • фахівцем у царині мови, мовних відносин, мовної політики та мовної освіти в Україні.

При кафедрі української мови і літератури діють:

 • науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики;
 • науковий гурток «Genius loci»;
 • наукова лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини»;
 • лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»;
 • літературна студія.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: англійська філологія, журналістика, культурологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Контактна особа

Ірина Юріївна

(068) 118-34-63

iryna.rabchuk@oa.edu.ua

+ Українська мова та література

Українська мова та література є вибірковою спеціалізацією української філології.

Вибіркові навчальні дисципліни (із циклу професійної підготовки):

 •  культура української мови і мовлення;
 • риторика;
 • українська ономастика й етимологія;
 • західнослов’янська (польська) мова;
 • література української діаспори;
 • когнітивна жанрологія;
 • основи герменевтики;
 • інтернет-лінгвістика;
 • психолінгвістика;
 • інтермедіальні студії в сучасному літературознавстві та ін.

Після навчання Ви зможете працювати:

 • Учителем / викладачем української мови та літератури, світової літератури, репетитором;
 • контент-менеджером, копірайтером, літературним редактором, коректором, журналістом;
 • PR-менеджером, маркетологом, секретарем-референтом, офіс-менеджером;
 • фахівцем у царині мови, мовних відносин, мовної політики та мовної освіти в Україні, лінгвістичним експертом;
 • науковцем у галузі філологічної науково-дослідної діяльності.
+ Українська мова та література, польська мова

Українська мова і література, польська мова є вибірковою спеціалізацією української філології.

Вибіркові навчальні дисципліни (із циклу професійної підготовки):

  • лінгвокраїнознавство;
  • польська мова;
  • історія польської мови;
  • методика викладання польської мови;
  • культура польської мови;
  • сучасна польська література та ін.

Після навчання Ви зможете працювати:

  • Учителем / викладачем української мови та літератури, польської мови та літератури, світової літератури, репетитором;
  • перекладачем (гідом-перекладачем, редактором перекладів, перекладачем-менеджером, перекладачем-референтом, перекладачем-консультантом та ін.);
  • контент-менеджером, копірайтером, літературним редактором, коректором, журналістом (кореспондентом польськомовного видання);
  • секретарем-референтом, офіс-менеджером (зі знанням кількох іноземних мов);
  • фахівцем зі зв’язків із громадськістю та пресою, співробітником із реклами та ін.;
  • науковцем у галузі філологічної науково-дослідної діяльності.

Відгуки випускників

Опанасюк Наталія
учителька спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови “Інтелект” (м. Київ)
Рік випуску – 2019

Острозька академія дала мені не лише ґрунтовні знання, але й орієнтири для самореалізації і самостановлення. Вважаю, що в ОА дуже велику увагу звертають на формування особистості як такої. Це дуже важливо в сучасному світі. Ще я навчилася бути комунікабельною, цілеспрямованою, наполегливою. Без цього жодні знання не допоможуть у професійному становленні.

Навчання на гуманітарному факультеті дало мені якісні знання, вміння шукати швидкі рішення та викладатися максимально в улюбленій справі. І найголовніше – розуміння, що вчитися треба завжди.

Дарина Киричок
менеджер із комунікацій ГО «Місто-сад»
Рік випуску-2015


Я настільки люблю свою альма-матір, що тут я й здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» Звісно, від часу мого випуску в університеті відбулося безліч змін, але впевнена, дещо таки залишилося незмінним: відмінні знання, високий професіоналізм викладачів, збереження університетських традицій і культурних цінностей, найкращі можливості для гармонійного особистісного розвитку. Ось уже шість років я працюю за спеціальністю: займаюся редагуванням й корегуванням текстів у різних сферах – від художніх до наукових, від піар-текстів до текстів про нафту й газ. Я з трепетом бережу всі здобуті знання в академії, але водночас і не забуваю про саморозвиток, адже куди ж без нього Попри те, що маленьке місто Острог не подарує вам безліч розваг, «Острозька академія» 100%-во забезпечить вам яскраве студентське життя, головне – будьте його частиною, проживайте свої студентські роки з максимальною віддачею. Єдина моя маленька порада всім студент(к)ам – намагайтеся вже від 3-го курсу починати десь підпрацьовувати, що дуже знадобиться в майбутньому після закінчення університету, обов’язково беріть участь в обмінних програмах. А знаєте: якби в мене була можливість знову обрати університет для навчання, я б без жодних вагань вступала б до «Острозької академії»!

Марина Карповець
Рік випуску-2012


Найкраща інвестиція у власне майбутнє – гідний рівень освіти. Вдалий вибір університету визначає професійний напрям, у якому рухатиметься людина. Вважаю, що мені з Університетом пощастило, адже тут зустріла Викладачів, які не лише ділилися власним досвідом, знаннями, а й стимулювали мислити, постійно шукати нову інформацію, переборювати власні страхи, рухатися вперед, як би складно не було.

Вікторія Назарук
кандидат філологічних наук, викладач кафедри журналістики НаУОА, керівник Міжшкільної секції «Журналістика» Малої академії наук учнівської молоді м. Рівного
Рік випуску – 2009