МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Код спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна-програма: міжнародні фінанси
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 40 місць
Державне замовлення:  немає
Вартість навчання за контрактом – 18 500 грн
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова або географія

або

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Географія або біологія

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання 100

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання 100

Причини обрати освітньо-професійну програму «Міжнародні фінанси» в НаУОА:

 • отримаєте якісні освітні послуги в галузі міжнародних фінансів, організації банківської та страхової справи та інших складових фінансового ринку;
 • досконало вивчите англійську мову за адаптованими до вимог обраної спеціальності програмами, що створить для Вас неабиякі конкурентні переваги на ринку праці;
 • навчитеся працювати в команді та розв’язувати складні задачі в умовах неповної інформації та суперечливих вимог;
 • опануєте мистецтво самопрезентації та ефективної комунікації з оточенням;
 • поринете у неймовірно цікаве студентське життя.
За спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра фінансів, банківської справи та страхування
 • ступінь магістра фінансів, банківської справи та страхування
 • ступінь доктора філософії з менеджменту.

Можливості працевлаштування: 

 • фінансовим менеджером
 • економістом-аналітикіом на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю
 • фінансовим менеджером іноземних компаній, включаючи комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та біржі
 • податковим консультантом
 • ризик-менеджером у сфері міжнародного бізнесу
 • у приватних підприємців у сфері міжнародного бізнесу
 • фахівцем з розробки міжнародних інвестиційних проектів.

 

Додаткові можливості:

 • участь в програмах академічної мобільності та отримання подвійного диплому в одному із європейських вузів;
 • паралельне навчання на іншому факультеті НаУОА з метою здобуття другої вищої освіти;
 • вивчення, окрім англійської, інших іноземних мов за сертифікатними програмами НаУОА;
 • здійснення наукових досліджень та участь у студентських конференціях, конкурсах та брейн-рингах з питань розвитку національної та світової економіки;
 • навчання у Школі молодіжного підприємництва НаУОА щодо започаткування власної справи;
 • заняття улюбленим видом спорту: футболом, тенісом, баскетболом, шейпінгом, волейболом, степ-аеробікою тощо;
 • вдосконалення лідерських здібностей у студентських органах самоврядування та багато іншого.

Перелік  навчальних дисциплін (обов’язкові):

цикл загальної підготовки:

 

Перелік навчальних дисциплін (вибіркові):

цикл загальної підготовки:

 • Національна безпека України
 • Історія музичного та образотворчого мистецтва
 • Правове регулювання діяльності підприємства
 • Основи ділового етикету
 • Театр та театральні студії
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
  цикл професійної підготовки блок 1 :
 • Економіко-математичне моделювання
 • Міжнародна економіка
 • Фіскальна політика України та зарубіжних країн
 • Економіка праці та міграційні процеси
 • Міжнародний екаунтинг
 • Міжнародні інвестиції
 • Фінансовий контролінг міжнародних корпорацій
 • Управління підприємством на платформі 1С
 • Фінансова статистика
 • Міжнародні публічні фінанси
 • Фінанси транснаціональних корпорацій
 • Ризик-менеджмент
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

цикл професійної підготовки блок 2 :

 • Моніторинг макроекономічної діяльності
 • Міжнародна економіка
 • Фіскальна політика
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Фінанси місцевого самоврядування
 • Моніторинг міжнародних фінансів
 • Вартісний аналіз та інжиніринг
 • Управління підприємством на платформі 1С
 • Фінансова статистика
 • Digital- технології обробки даних
 • Фінансовий контролінг корпорацій
 • Ризик-менеджмент
 • Соціальне страхування.

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: міжнародні фінансидержавні та корпоративні фінансиекономічна кібернетикафінанси, банківська справа та страхуванняоблік і оподаткуванняцифровий маркетинг.

Контактна особа:

Ольга Іванівна Дем’янчук

(098) 425-41-32

olha.demianchuk@oa.edu.ua

Скачати відео

Відгуки випускників

Я щиро вдячний долі за те, що свого часу вона поєднала мене з «Острозькою академією». П’ять років стаціонару на економічному факультеті дали мені необхідну базу для дорослого життя та подальшої кар`єри. Але «Острозька академія» дає не лише знання. Цей заклад виховує Людину, всебічно розвиненого громадянина. Мені доводилось бувати в багатьох ЗВО України, проте ні з чим не зрівняну внутрішню ауру, особливий дух, багатовікову велич я відчував лише в нашій академії. Якби час повернувся, і зараз я знову постав перед питанням, де продовжити навчання, мій вибір був би однозначним та таким, як і 15 років тому: тільки «Острозька академія!

Сергій Кондрачук Голова Здолбунівської районної державної адміністрації Рік випуску – 2008


Острозька Академія навчила добувати інформацію з будь-яких джерел, самостійності у прийнятті рішень, привила любов до власної історії країни.

Скуратовська Ольга начальник планово-економічного відділу, ТзОВ “Українські торгівельні мережі” Рік випуску – 2000


Навчанням в Академії – це найкращі роки. Спогали про дні проведені в ОА – це лише позитивні емоції сповнені тепла.

Оксана Тимошицька працює у ПАТ Укрсоцбанк Unicredit Рік випуску – 2009


Вже, чи лише, 6 років пройшло після випуску з Острозької академії, і я з упевненістю можу сказати, що ні на мить не шкодую про свій вибір як університету, так і факультету. Особисто для мене, навчання в ОА – це величезний досвід, початковий професійний і, що важливіше, життєвий, це школа розвитку мене як особистості. Пам’ятаю, скільки було недоспаних ночей і переживань перед парами та сесіями, але саме такі моменти й підготували мене до подальшого розвитку кар’єри. Навчання в академії дало мені величезний поштовх не сидіти на місці, не чекати поки щось зміниться, а навпаки, стимул постійно розвиватися і випробовувати себе. Дякую, моя рідна ОА!

Ірина Павлюковець консультант, група з надання послуг у сфері ведення обліку, складання бухгалтерської та податкової звітностей, податково-юридичний департамент, ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» Рік випуску – 2009


Економічна освіта дає можливість працевлаштуватись практично у будь-якій сфері діяльності, залежно від ваших вподобань: чи то на виробничому, сільськогосподарському підприємстві, у банківській системі, у сфері страхування чи в університеті. Ви обираєте те, що вам цікаво. При цьому можете займатись бухгалтерією, інвестиціями, закупівлями, вчителювати або ж започаткувати власну справу. Знання економіки полегшують також управління власними фінансами та фінансами вашої сім’ї. Острозька академія ж, окрім необхідних знань, вчить своїх студентів зберігати в професійній діяльності принципи людяності, чесності, етики та здорового патріотизму. А це саме те, що так необхідно нашому суспільству зараз.

Богдана Гаврилюк спеціаліст з корпоративної та управлінської звітності в ПАТ «Citybank» Рік випуску – 2009


Предмети, які викладаються на спеціальності «фінанси і кредит» в Острозькій академії, надають фундаментальні знання з багатьох галузей і виходять далеко за межі середньостатистичної програми вузу. Саме такі ґрунтовні знання дозволяють випускникам швидко знайти престижну роботу у великих компаніях в різних галузях економіки, допомагають досягти успіху як в Україні, так і за кордоном, та не поступаються знанням, здобутим у престижних вузах США.

Іван Стецюк викладач фінансів у Fox School of Business, Temple University США Рік випуску – 2004


Відсоток працевлаштованих студентів ОА один з найвищих в Україні, ось це головний критерій якості освіти!

Віталій Ундір Голова Острозької районної державної адміністрації Рік випуску – 2004


ВІДГУК ВИПУСКНИКА 2

Юлія Шерон enior Environmental Manager at Indiana Department of Environmental Management, спеціаліст з фінансів) Рік випуску – 2010


Для мене Острозька Академія – це рідна Альма Матер, яка відчинила для мене двері в майбутнє. Тут я вивчив англійську завдяки висиокваліфікаованим викладачам та завдяки участі у обмінній канадській програмі. Знання мови мені дали можливість поїхати по обміну на навчання в Німеччині, а пізніше отримати роботу в американській аудиторській компанії Ернсь & Янг, де вся методологія, документація і переписка ведеться на англіській мові. Я жалію лише, що не відвідував факультатив по німецькій, яка мені зараз також дуже б знадобилася, хоча в ОА така можливість була. Я вважаю, що людина повинна все життя вчитися і розвиватися. В Острозькій Академія я навчився швидко опановувати нові для мене дисципліни і знання і цей навик здобутий в Острозькій Академії використовую і в подальшому житті та кар*єрі.

Шафранський Олександр Андрійович асистент в відділі аудиту, фірма Ерст енд Янг (Ernst&Young), Краків, Польща Рік випуску – 2012