КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Гуманітарний факультет

Код спеціальності – 034 Культурологія
Освітньо-професійна програма: Культурологія
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 30 місць
Максимальна кількість державних місць – 5 місць
Вартість навчання за рік – 14 160 грн

Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 40 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 9 910 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Географія або іноземна мова

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або біологія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р.186.68
Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р.146

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання- 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини, щоб обрати культурологію в НаУОА:

 • зрозумієш, що будь-які економічні, політичні та соціальні процеси відбуваються в певному культурному контексті;
 • знання теорії та історії культури є надійним підґрунтям твоїх успіхів у рекламному бізнесі, журналістиці та ЗМІ;
 • матимеш знання і навички, які дозволять творчо вирішувати будь-які завдання;
 • розрізнятимеш типи культури та навчишся розуміти світ у його культурному розмаїтті;
 • отримаєш знання і навички в культурно-мистецькій сфері та журналістиці (PR сфера);
 • отримаєш належну практичну й теоретичну підготовку, щоб успішно реалізувати себе як викладач культурологічних дисциплін.

За спеціальністю «Культурологія» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра культури (“Кіберкультура” або “Теорія культури” або “Крос-культурний менеджмент”);
 • ступінь магістра культури.

Наукові гуртки:

 • Семіотичний гурток «Imago» (перегляд і аналіз кінофільмів);
 • «Антропологічний дискурс» (обговорення актуальних проблем про людину);
 • «Філософія літератури» (читання й обговорення сучасної художньої літератури).

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: журналістика, філософія, історія та археологія, українська мова і література.

Контактна особа:

Ольга Анатоліївна

(098)-78-14-764

kafedra.kulturologii@oa.edu.ua

Кіберкультура – одна із спеціалізацій бакалаврату культурології, що не лише надає теоретичні знання у різних напрямках сучасної культурології, нових медіа, віртуалістики, а також, формує практичні навички володіння комп’ютерними технологіями, в тому числі, основами програмування, комп’ютерної графіки та веб-дизайну; формує стійкі навички аналізу, прогнозування культурних процесів в мережі Інтернет; формує теоретичні та практичні вміння та навички викладання культурологічних дисциплін в різних типах навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації.

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення:

 •  феномену кіберкультури від фантастичних проектів до сучасних соціальних мереж;
 •  нових медіа від виникнення Інтернет до сучасних цифрових комунікацій;
 •  онлайн-освіти і МООС від особливостей освітніх платформ до створення власного онлайн курсу;
 •  основ інформаційної безпеки від контролю доступу до інформації до планування мережевої безпеки;
 •  філософії віртуальної реальності від кореня «- virt» до сучасності;
 •   естетики віртуального простору від першого пікселя до сучасного цифрового мистецтва;
 •  англійської та ще однієї  іноземної мови (за вибором);
 • відеогри від симуляцій до ескапізму.

Можливості працевлаштування:

 • спеціаліст у сфері PR та інтернет-маркетингу;
 • координатор проектів онлайн-навчання (e-learning);
 • експерт із розробки та впровадження комунікаційних стратегій в онлайн-середовищі та медіа;
 • аналітик в сфері кіберідеології та інформаційних кодів культури;
 • фахівець в галузі відеоблоггінгу та творення інтернет-контенту;
 • аналітик в сфері кіберпростору відеоігор.

Теорія культури – одна із спеціалізації бакалаврату культурології, що надає теоретичні знання у різних напрямках сучасної культурології та філософії; формує стійкі навички аналізу та прогнозування культурних процесів в Україні та світі із застосуванням  новітніх методик; формує теоретичні та практичні вміння та навички викладання культурологічних дисциплін в різних типах навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації.

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення:

 •  історії світової культури від архаїки до постмодерну;
 •  теорії культури від методології до міфології;
 •  філософії від Сократа до Жака Дерріди;
 • традиційної української культури від давнини до наших часів;
 •  розвитку мистецтва від печер Ласко до Енді Воргола;
 • менеджементу в культурній сфері від PR до керування інституціями;
 •  основ ґендеру від патріархату до фемінізму;
 •  канону тіла від античності до сучасної моди.

Можливості працевлаштування:

 • учитель культурологічних дисциплін у різних типах навчальних закладів І-ІІІ ступенів акредитації;
 • співробітник центрів прогнозування культурних процесів на Україні та світі;
 • викладач теорії та історії культури у ВНЗ;
 •  співробітник культурно-освітніх закладів та науково-дослідних установ;
 • керівник підрозділів у сфері культури та відпочинку;
 • працівник ЗМІ.
Крос-культурний менеджмент – одна зі спеціалізацій бакалаврату культурології, що готує фахівців з культурологічних питань у державні, привітні та неурядові інституції.  Випускники цієї спеціалізації отримують теоретичні знання та практичні навики роботи у сфері менеджменту (менеджер у сфері надання інформації, менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності, менеджер із зв’язків з громадськістю, менеджер у підборі персоналу, тощо); в галузі соціальної роботи (соціальні служби, громадські організації, тощо); в галузях організації дозвілля; в сфері комп’ютерної графіки, дизайну (розробка проектів, грантів і їх презентація). Національний університет «Острозька академія» є першим, і, станом на 2018 рік, єдиним в Україна закладом вищої освіти, що готує фахівців даного напрямку підготовки. Освітньо-професійна програма передбачає вивчення:
 • Сучасні PR-технології
 • Мистецтво презентації
 • Бізнес-комунікації
 • Стратегічний менеджмент
 • Підприємництво
 • Етика в бізнесі
 • Копірайтинг
 • Клієнтський сервіс
 • Лідерство в сучасному світі
 • Основи human resources
Можливості працевлаштування:
 • PRменеджером в сфері культури та HR-менеджером;
 • спеціалістом у справах маркетингу (в тому чисті інтернет-маркетингу);
 • спеціалістом у галузі бізнес-комунікацій і підприємництва;
 • фахівцем з питань стратегічного планування проектів і мистецтва їх презентації.
+ Про спеціальність

Гуманітарний факультет

Код спеціальності – 034 Культурологія
Освітньо-професійна програма: Культурологія
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 30 місць
Максимальна кількість державних місць – 5 місць
Вартість навчання за рік – 14 160 грн

Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 40 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 9 910 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Географія або іноземна мова

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або біологія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р.186.68
Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р.146

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання- 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини, щоб обрати культурологію в НаУОА:

 • зрозумієш, що будь-які економічні, політичні та соціальні процеси відбуваються в певному культурному контексті;
 • знання теорії та історії культури є надійним підґрунтям твоїх успіхів у рекламному бізнесі, журналістиці та ЗМІ;
 • матимеш знання і навички, які дозволять творчо вирішувати будь-які завдання;
 • розрізнятимеш типи культури та навчишся розуміти світ у його культурному розмаїтті;
 • отримаєш знання і навички в культурно-мистецькій сфері та журналістиці (PR сфера);
 • отримаєш належну практичну й теоретичну підготовку, щоб успішно реалізувати себе як викладач культурологічних дисциплін.

За спеціальністю «Культурологія» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра культури (“Кіберкультура” або “Теорія культури” або “Крос-культурний менеджмент”);
 • ступінь магістра культури.

Наукові гуртки:

 • Семіотичний гурток «Imago» (перегляд і аналіз кінофільмів);
 • «Антропологічний дискурс» (обговорення актуальних проблем про людину);
 • «Філософія літератури» (читання й обговорення сучасної художньої літератури).

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: журналістика, філософія, історія та археологія, українська мова і література.

Контактна особа:

Ольга Анатоліївна

(098)-78-14-764

kafedra.kulturologii@oa.edu.ua

+ Кіберкультура

Кіберкультура – одна із спеціалізацій бакалаврату культурології, що не лише надає теоретичні знання у різних напрямках сучасної культурології, нових медіа, віртуалістики, а також, формує практичні навички володіння комп’ютерними технологіями, в тому числі, основами програмування, комп’ютерної графіки та веб-дизайну; формує стійкі навички аналізу, прогнозування культурних процесів в мережі Інтернет; формує теоретичні та практичні вміння та навички викладання культурологічних дисциплін в різних типах навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації.

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення:

 •  феномену кіберкультури від фантастичних проектів до сучасних соціальних мереж;
 •  нових медіа від виникнення Інтернет до сучасних цифрових комунікацій;
 •  онлайн-освіти і МООС від особливостей освітніх платформ до створення власного онлайн курсу;
 •  основ інформаційної безпеки від контролю доступу до інформації до планування мережевої безпеки;
 •  філософії віртуальної реальності від кореня «- virt» до сучасності;
 •   естетики віртуального простору від першого пікселя до сучасного цифрового мистецтва;
 •  англійської та ще однієї  іноземної мови (за вибором);
 • відеогри від симуляцій до ескапізму.

Можливості працевлаштування:

 • спеціаліст у сфері PR та інтернет-маркетингу;
 • координатор проектів онлайн-навчання (e-learning);
 • експерт із розробки та впровадження комунікаційних стратегій в онлайн-середовищі та медіа;
 • аналітик в сфері кіберідеології та інформаційних кодів культури;
 • фахівець в галузі відеоблоггінгу та творення інтернет-контенту;
 • аналітик в сфері кіберпростору відеоігор.
+ Теорія культури

Теорія культури – одна із спеціалізації бакалаврату культурології, що надає теоретичні знання у різних напрямках сучасної культурології та філософії; формує стійкі навички аналізу та прогнозування культурних процесів в Україні та світі із застосуванням  новітніх методик; формує теоретичні та практичні вміння та навички викладання культурологічних дисциплін в різних типах навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації.

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення:

 •  історії світової культури від архаїки до постмодерну;
 •  теорії культури від методології до міфології;
 •  філософії від Сократа до Жака Дерріди;
 • традиційної української культури від давнини до наших часів;
 •  розвитку мистецтва від печер Ласко до Енді Воргола;
 • менеджементу в культурній сфері від PR до керування інституціями;
 •  основ ґендеру від патріархату до фемінізму;
 •  канону тіла від античності до сучасної моди.

Можливості працевлаштування:

 • учитель культурологічних дисциплін у різних типах навчальних закладів І-ІІІ ступенів акредитації;
 • співробітник центрів прогнозування культурних процесів на Україні та світі;
 • викладач теорії та історії культури у ВНЗ;
 •  співробітник культурно-освітніх закладів та науково-дослідних установ;
 • керівник підрозділів у сфері культури та відпочинку;
 • працівник ЗМІ.
+ Крос-культурний менеджмент
Крос-культурний менеджмент – одна зі спеціалізацій бакалаврату культурології, що готує фахівців з культурологічних питань у державні, привітні та неурядові інституції.  Випускники цієї спеціалізації отримують теоретичні знання та практичні навики роботи у сфері менеджменту (менеджер у сфері надання інформації, менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності, менеджер із зв’язків з громадськістю, менеджер у підборі персоналу, тощо); в галузі соціальної роботи (соціальні служби, громадські організації, тощо); в галузях організації дозвілля; в сфері комп’ютерної графіки, дизайну (розробка проектів, грантів і їх презентація). Національний університет «Острозька академія» є першим, і, станом на 2018 рік, єдиним в Україна закладом вищої освіти, що готує фахівців даного напрямку підготовки. Освітньо-професійна програма передбачає вивчення:
 • Сучасні PR-технології
 • Мистецтво презентації
 • Бізнес-комунікації
 • Стратегічний менеджмент
 • Підприємництво
 • Етика в бізнесі
 • Копірайтинг
 • Клієнтський сервіс
 • Лідерство в сучасному світі
 • Основи human resources
Можливості працевлаштування:
 • PRменеджером в сфері культури та HR-менеджером;
 • спеціалістом у справах маркетингу (в тому чисті інтернет-маркетингу);
 • спеціалістом у галузі бізнес-комунікацій і підприємництва;
 • фахівцем з питань стратегічного планування проектів і мистецтва їх презентації.

Відгуки випускників

Ніколи не могла пояснити для нових у своєму житті людей, що для мене зробила «Острозька академія». Говорю про філософування, інтелектуальні підтримку і виклик, постійне відчуття причетності до чогось значущого, але ж справжню цінність досвіду тривалістю в чотири роки не вхопиш кількома фразами. Я завдячую ОА основами своєї інтелектуальної і діяльної ідентичності, своєю особистою етикою. В Острозі я навчилася цінувати спілкування, бо хороша розмова з викладачем чи іншим студентом може змінити тебе назавжди; теорію — я здобула освіту культуролога, і знайомство з механізмами культури дозволяє мені критично ставитися до норм і контекстів, які обмежують більшість людей; і свою дорогу. Майбутньому студентові я хочу побажати чути кожного, кого зустрінеш по дорозі — і нікого не слухати. Бо шлях у мене, у тебе, у твоїх друзів свій.

Дара Мельник
Голова наукової групи у “Московській школі менеджменту”


Навчання в ОА було простим і приємним. Маленьке місто Острог – це те, що треба, аби віднайти свій шлях у житті. Відсутність зайвої метушні великого міста дозволяє зосередись на важливому. Минуло 4 роки як я полишила стіни академії, та знання здобуті там досі актуально служать мені в роботі та у житті. Гадаю кращого бакалаврату я не могла б для себе обрати.

Філіп’єва Юлія
фахівець рекламного відділу Національного музею історії України (Київ)
Рік випуску – 2012


Спеціальність Культурологія – це серце академії. Це духовність, творчість та ерудованість одночасно. Викладацький склад кафедри Культурології вражає не лише підбором надзвичайно кваліфікованих спеціалістів, а також високим рівнем лояльності, сучасності та виваженості. Мої роки в академії – це дійсно найкращий час. Студентські роки – це час формування мене як особистості і надзвичайно важливо було провести цей час із правильними людьми у правильному місці.

Наталія Нищенко
директор з проектів iSmart, Smart Line Group
Рік випуску – 2011


ОА для мене була чимось на зразок «Касталії» Гессе: благісна відокремленість від оманливо важливого напруження столиць, яка дозволяла повільно вирощувати необхідне для гри на полі гуманітарних наук ментальне приладдя. Взагалі, обмежень немає, академія може стати для вас чим завгодно – від Гоґвортсу до Берклі. Острозька культурологія з її глибинною, принциповою відкритістю і діалогічністю дозволяє навчитися сприймати світ так глибоко, бачити події так далеко, і настільки наскрізь, як потрібно саме вам.

Дарина Мельник
аспірант Санкт-Петербурзького державного університету
Рік випуску – 2011


Ще з першого класу оголосила бойкот  усім математичним дисциплінам, натомість отримувала ще більше задоволення від гуманітарних наук. То ж не даремно опинилася в університеті «Острозька академія». Це унікальний освітній заклад… з позитивною енергетикою, з  викладачами, які вдало поєднують в собі доброту, вимогливість та почуття гумору. А головне, в академії створені всі можливості аби навчатися просто в своє задоволення, власне чим я й займалася. Кайфувала від археології, філософії, літератури, етики, естетики…

Алла Ткач
журналіст, режисер  «1+1»
Рік випуску – 2009


Навчання на культурології в ОА перевершило уявлення багатьох – ми не лише пізнали багатства світу людини, а й навчені на рівні культури, як її творці. Тут я знайшла приємне товариство і поштовх до розвитку. За це вдячна на все життя.

Наталія Оксентюк (Савченко)
старший викладач кафедри філософії Національного університету водного господарства та природокористування
Рік випуску – 2001