ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Код спеціальності – 229 Громадське здоров’я
Освітньо-професійна програма: Громадське здоров’я
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 20 місць
Максимальна кількість державних місць – 5 місць
Вартість навчання за рік – 16 950 грн

Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 30 місць
Максимальна кількість державних місць – немає
Вартість навчання за рік – 9 570 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Біологія або хімія
 • Фізика або математика

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова або географія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р.179,192

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 144

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання 100

 

Скачати відео

Скачати відео

Громадське здоров’я (Public Health) – популярна спеціальність американських та європейських університетів, яка нещодавно з’явилася в Україні та була ліцензована лише у двох(!) університетах. Її поява була викликана необхідністю проведення медичної реформи, розбудови національної системи громадського здоров’я за принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави» та підготовки нових кадрів у сфері міжсекторального  управління.

За спеціальністю «Громадське здоров’я» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра громадського здоров’я («Менеджмент охорони здоров’я», «Промоція здоров’я», «Епідеміологія та біостатистика».)

Програма підготовки бакалаврів за спеціальністю «Громадське здоров’я» передбачає підготовку нової генерації фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування, субєктів господарювання різних форм власності в т.ч. недержавних організацій у сфері громадського здоров’я, які б сприяли удосконаленню та впровадженню державної політики і державного управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності серед населення, значною суспільною стратифікацією у доступі до послуг з медичного обслуговування, низькою економічною ефективністю діяльності галузі охорони здоров’я, незадоволенням значної частини громадян станом медичної допомоги та захистом прав пацієнтів, необхідністю розвитку міжгалузевої та міжсекторальної співпраці з охорони громадського здоров’я в Україні за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

Бакалавр з громадського здоров’я:

 • оцінює стан здоров’я окремих індивідів, колективів, соціальних груп і суспільства в цілому у зв’язку з умовами та способом життя;
 • здійснює моніторинг, оцінює та реагує на небезпеки для здоров’я у тому числі при надзвичайних ситуаціях у сфері громадського здоров’я;
 • опікується захистом здоров’я, в т.ч. безпеки навколишнього середовища, умов праці, навчання, відпочинку, харчових продуктів та ін.;
 • розробляє заходи щодо збереження та зміцнення здоров’я українського народу, покращення стану навколишнього середовища, усунення біологічних загроз (в т.ч. біотероризм), формування здорового способу життя;
 • аналізує показники та стан психічного здоров’я, критерії збереження психологічної стійкості;
 • має навички щодо роботи в громаді, вміння організовувати і проводити профілактичні та оздоровчі заходи; вміє застосовувати отримані нові знання й практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері громадського здоров’я, адаптувати їх в надзвичайних ситуаціях та кризах;
 • має навички щодо пропагування здорового способу життя, розробки заходів щодо попередження травматизму, спалахів інфекційних хвороб та масових отруєнь серед населення, правової допомоги та підтримки, управлінської та економічної складових діяльності системи охорони здоров’я на різних рівнях управління;
 • формує комунікаційну стратегію в галузі громадського здоров’я.

Можливості працевлаштування:

 • керівник державних, комунальних та приватних лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я
 • у існуючих та новостворюваних Центрах громадського здоров’я
 • у Лабораторних центрах МОЗ
 • у територіальних управліннях Держпродспоживслужби
 • у департаментах та управліннях охорони здоров’я, екології, соціального захисту, відомчих санітарно-епідеміологічних
  службах
 • організаторами охорони здоров’я в ОТГ.

Фахівець з громадського здоров’я зможе використовувати набуті знання в таких сферах діяльності:

 • профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань;
 • біобезпека та соціально-небезпечні хвороби;
 • здоров’я матері та дитини, репродуктивне здоров’я;
 •  психічне здоров’я;
 • надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я;
 • санітарна освіта та промоція здоров’я;
 • інших сферах, пов’язаних зі здоров’ям людини.

Перелік навчальних дисциплін:

 • біостатистика;
 • біобезпека;
 • основи анатоміїї та фізіології людини;
 • основи патології;
 • латинська мова та медична термінологія;
 • психічне здоров’я;
 • загальна гігієна;
 • громадське здоров’я;
 • епідеміологія: інфекційні хвороби;
 • промоція здоров’я;
 • епідеміологія: неінфекційні хвороби;
 • біоетика з основами медичного права;
 • соціально-небезпечні хвороби;
 • психофізічна реабілітація;
 • психосоматика;
 • соціально-психологічні аспекти інвалідності;
 • менеджмент в охороні здоров’я;
 • психологія здоров’я;
 • економіка охорони здоров’я;
 • спецпрактикум із збереження здоров’я;
 • паліативна і хоспісна допомога;
 • патопсихологія;
 • соціально-гігієнічний моніторинг;
 • основи ділового етикету;
 • етика та деонтологія;
 • психологія залежностей;
 • основи криптографії;
 • основи наукових досліджень;
 • методи наукових досліджень;
 • теорія та методика соціально-психологічного тренінгу;
 • основи інформатики та обчислювальної техніки;
 • основи педагогіки та психології;
 • загальна психологія;
 • історія музичного та образотворчого мистецтва;
 • англійська мова;
 • музичне мистецтво у світовій культурі;
 • іноземна мова – 2.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: психологія, психологія креативності та інновацій, початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Контактна особа:

Ігор Віталійович

(068) 96 35 131

ihor.hushchuk@oa.edu.ua

Фахівець у галузі менеджменту охорони здоров’я:

 • має навички щодо роботи в громаді вміння організовувати і проводити профілактичні та оздоровчі заходи; може здійснювати моніторинг та реагувувати на небезпеки для здоров’я в т.ч. при надзвичайних ситуаціях в  галузі охорони здоров’я;
 • може надавати індивідуальні та суспільні послуги населенню на національному, регіональному та місцевому рівнях;
 • проводить санітарно-просвітню роботу з населенням;
 • може працювати у сфері освіти, зокрема робота у навчальних закладах різних типів, у сфері спорту, медицини тощо;
 • може займатися  психологічним консультуванням та тренінговою роботою, зокрема у центрах надання психологічної допомоги; в організації робочого процесу та наймі робочої сили.

Перелік дисциплін за напрямком навчання «Менеджмент охорони здоров’я»:

 • Основи діяльності ВООЗ;
 • Стратегічне управління;
 • Менеджмент людських ресурсів;
 • Здоров’я матері та дитини;
 • Екологічна психологія;
 • Медичне право;
 • Екологічне право;
 • Екстрена медична допомога.

Фахівець у галузі промоції здоров’я:

 • організовує діяльність, що спрямована на сприяння здоров’ю у різних соціокультурних середовищах;
 • аналізує суспільні явища та виявляти фактори, які негативно впливають на здоров’я людини, систематизує інформацію про проблеми студентської молоді у сфері здоров’я;
 • здійснює проектування, реалізацію, моніторинг і оцінку соціальних програм та проектів здоров’я формуючої та здоров’я зберігаючої спрямованості з урахуванням потреб цільових груп;
 • вміє використовувати сучасні методи та технології навчання, інформаційно-просвітницької та тренінгової роботи зі студентською молоддю щодо формування здорового способу життя;
 • може виконувати професійні завдання у сфері соціальної допомоги та охорони здоров’я (лікарі реабілітаційної медицини);
 • може реалізовувати психологічний захист громадян у кризових ситуаціях (психіатри, соціальні педагоги); вдосконалювати методологію, збагачувати психологічну науку новими підходами на основі систематичного вивчення сучасних методик у галузі громадського здоров’я в Україні і світі.

Перелік дисциплін за напрямком навчання «Промоція здоров’я»:

 • Основи здорового способу життя;
 • Основи саногенного мислення;
 • Репродуктивне здоров’я;
 • Основи медицини катастроф;
 • Психологія кризових станів;
 • Професійне здоров’я та профілактика травматизму;
 • Комунікаційний менеджмент;
 • Основи соціальної реклами.

Фахівець у галузі епідеміології та біостатистики

 • аналізує показники, які характеризують демографічну ситуацію, захворюваність населення та фактори ризику;
 • вміє підбирати методи дослідження; визначати за статистичними даними рівень, структуру і динаміку захворюваності населення серед різних соціально – вікових груп на місцевому, регіональному та національному рівнях;
 • може виявляти причинно-наслідкові зв’язкі між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини на основі їх системного аналізу і оцінки ризику для здоров’я;
 • організовує формування  інформаційної бази даних при впровадженні державної системи соціально-гігієнічного моніторингу;
 • знає особливості обстеження осередку інфекційної хвороби та проведення в ньому первинних протиепідемічних заходів;
 • вміє  визначити показання і методи та організувати проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації на об’єктах соціально-побутового обслуговування населенняв, в т.ч. лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних та шкільних закладах;
 • може  брати участь в організаціії та проведенні профілактичних та протиепідемічних заходів в осередках особливо небезпечних інфекцій та в екстремальних ситуаціях у сфері громадського здоров’я.

Перелік дисциплін за напрямком навчання «Епідеміологія та біостатистика»

 • Загальна епідеміологія;
 • Інфекційні хвороби та їх профілактика;
 • Неінфекційні хвороби та їх профілактика;
 • Основи соціальної медицини;
 • Основи демографії;
 • Медична статистика;
 • Основи державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
 • Надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.
+ Про спеціальність

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Код спеціальності – 229 Громадське здоров’я
Освітньо-професійна програма: Громадське здоров’я
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 20 місць
Максимальна кількість державних місць – 5 місць
Вартість навчання за рік – 16 950 грн

Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 30 місць
Максимальна кількість державних місць – немає
Вартість навчання за рік – 9 570 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Біологія або хімія
 • Фізика або математика

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова або географія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р.179,192

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 144

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання 100

 

Скачати відео

Скачати відео

Громадське здоров’я (Public Health) – популярна спеціальність американських та європейських університетів, яка нещодавно з’явилася в Україні та була ліцензована лише у двох(!) університетах. Її поява була викликана необхідністю проведення медичної реформи, розбудови національної системи громадського здоров’я за принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави» та підготовки нових кадрів у сфері міжсекторального  управління.

За спеціальністю «Громадське здоров’я» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра громадського здоров’я («Менеджмент охорони здоров’я», «Промоція здоров’я», «Епідеміологія та біостатистика».)

Програма підготовки бакалаврів за спеціальністю «Громадське здоров’я» передбачає підготовку нової генерації фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування, субєктів господарювання різних форм власності в т.ч. недержавних організацій у сфері громадського здоров’я, які б сприяли удосконаленню та впровадженню державної політики і державного управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності серед населення, значною суспільною стратифікацією у доступі до послуг з медичного обслуговування, низькою економічною ефективністю діяльності галузі охорони здоров’я, незадоволенням значної частини громадян станом медичної допомоги та захистом прав пацієнтів, необхідністю розвитку міжгалузевої та міжсекторальної співпраці з охорони громадського здоров’я в Україні за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

Бакалавр з громадського здоров’я:

 • оцінює стан здоров’я окремих індивідів, колективів, соціальних груп і суспільства в цілому у зв’язку з умовами та способом життя;
 • здійснює моніторинг, оцінює та реагує на небезпеки для здоров’я у тому числі при надзвичайних ситуаціях у сфері громадського здоров’я;
 • опікується захистом здоров’я, в т.ч. безпеки навколишнього середовища, умов праці, навчання, відпочинку, харчових продуктів та ін.;
 • розробляє заходи щодо збереження та зміцнення здоров’я українського народу, покращення стану навколишнього середовища, усунення біологічних загроз (в т.ч. біотероризм), формування здорового способу життя;
 • аналізує показники та стан психічного здоров’я, критерії збереження психологічної стійкості;
 • має навички щодо роботи в громаді, вміння організовувати і проводити профілактичні та оздоровчі заходи; вміє застосовувати отримані нові знання й практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері громадського здоров’я, адаптувати їх в надзвичайних ситуаціях та кризах;
 • має навички щодо пропагування здорового способу життя, розробки заходів щодо попередження травматизму, спалахів інфекційних хвороб та масових отруєнь серед населення, правової допомоги та підтримки, управлінської та економічної складових діяльності системи охорони здоров’я на різних рівнях управління;
 • формує комунікаційну стратегію в галузі громадського здоров’я.

Можливості працевлаштування:

 • керівник державних, комунальних та приватних лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я
 • у існуючих та новостворюваних Центрах громадського здоров’я
 • у Лабораторних центрах МОЗ
 • у територіальних управліннях Держпродспоживслужби
 • у департаментах та управліннях охорони здоров’я, екології, соціального захисту, відомчих санітарно-епідеміологічних
  службах
 • організаторами охорони здоров’я в ОТГ.

Фахівець з громадського здоров’я зможе використовувати набуті знання в таких сферах діяльності:

 • профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань;
 • біобезпека та соціально-небезпечні хвороби;
 • здоров’я матері та дитини, репродуктивне здоров’я;
 •  психічне здоров’я;
 • надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я;
 • санітарна освіта та промоція здоров’я;
 • інших сферах, пов’язаних зі здоров’ям людини.

Перелік навчальних дисциплін:

 • біостатистика;
 • біобезпека;
 • основи анатоміїї та фізіології людини;
 • основи патології;
 • латинська мова та медична термінологія;
 • психічне здоров’я;
 • загальна гігієна;
 • громадське здоров’я;
 • епідеміологія: інфекційні хвороби;
 • промоція здоров’я;
 • епідеміологія: неінфекційні хвороби;
 • біоетика з основами медичного права;
 • соціально-небезпечні хвороби;
 • психофізічна реабілітація;
 • психосоматика;
 • соціально-психологічні аспекти інвалідності;
 • менеджмент в охороні здоров’я;
 • психологія здоров’я;
 • економіка охорони здоров’я;
 • спецпрактикум із збереження здоров’я;
 • паліативна і хоспісна допомога;
 • патопсихологія;
 • соціально-гігієнічний моніторинг;
 • основи ділового етикету;
 • етика та деонтологія;
 • психологія залежностей;
 • основи криптографії;
 • основи наукових досліджень;
 • методи наукових досліджень;
 • теорія та методика соціально-психологічного тренінгу;
 • основи інформатики та обчислювальної техніки;
 • основи педагогіки та психології;
 • загальна психологія;
 • історія музичного та образотворчого мистецтва;
 • англійська мова;
 • музичне мистецтво у світовій культурі;
 • іноземна мова – 2.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: психологія, психологія креативності та інновацій, початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Контактна особа:

Ігор Віталійович

(068) 96 35 131

ihor.hushchuk@oa.edu.ua

+ Менеджмент охорони здоров'я

Фахівець у галузі менеджменту охорони здоров’я:

 • має навички щодо роботи в громаді вміння організовувати і проводити профілактичні та оздоровчі заходи; може здійснювати моніторинг та реагувувати на небезпеки для здоров’я в т.ч. при надзвичайних ситуаціях в  галузі охорони здоров’я;
 • може надавати індивідуальні та суспільні послуги населенню на національному, регіональному та місцевому рівнях;
 • проводить санітарно-просвітню роботу з населенням;
 • може працювати у сфері освіти, зокрема робота у навчальних закладах різних типів, у сфері спорту, медицини тощо;
 • може займатися  психологічним консультуванням та тренінговою роботою, зокрема у центрах надання психологічної допомоги; в організації робочого процесу та наймі робочої сили.

Перелік дисциплін за напрямком навчання «Менеджмент охорони здоров’я»:

 • Основи діяльності ВООЗ;
 • Стратегічне управління;
 • Менеджмент людських ресурсів;
 • Здоров’я матері та дитини;
 • Екологічна психологія;
 • Медичне право;
 • Екологічне право;
 • Екстрена медична допомога.
+ Промоція здоров'я

Фахівець у галузі промоції здоров’я:

 • організовує діяльність, що спрямована на сприяння здоров’ю у різних соціокультурних середовищах;
 • аналізує суспільні явища та виявляти фактори, які негативно впливають на здоров’я людини, систематизує інформацію про проблеми студентської молоді у сфері здоров’я;
 • здійснює проектування, реалізацію, моніторинг і оцінку соціальних програм та проектів здоров’я формуючої та здоров’я зберігаючої спрямованості з урахуванням потреб цільових груп;
 • вміє використовувати сучасні методи та технології навчання, інформаційно-просвітницької та тренінгової роботи зі студентською молоддю щодо формування здорового способу життя;
 • може виконувати професійні завдання у сфері соціальної допомоги та охорони здоров’я (лікарі реабілітаційної медицини);
 • може реалізовувати психологічний захист громадян у кризових ситуаціях (психіатри, соціальні педагоги); вдосконалювати методологію, збагачувати психологічну науку новими підходами на основі систематичного вивчення сучасних методик у галузі громадського здоров’я в Україні і світі.

Перелік дисциплін за напрямком навчання «Промоція здоров’я»:

 • Основи здорового способу життя;
 • Основи саногенного мислення;
 • Репродуктивне здоров’я;
 • Основи медицини катастроф;
 • Психологія кризових станів;
 • Професійне здоров’я та профілактика травматизму;
 • Комунікаційний менеджмент;
 • Основи соціальної реклами.
+ Епідеміологія та біостатистика

Фахівець у галузі епідеміології та біостатистики

 • аналізує показники, які характеризують демографічну ситуацію, захворюваність населення та фактори ризику;
 • вміє підбирати методи дослідження; визначати за статистичними даними рівень, структуру і динаміку захворюваності населення серед різних соціально – вікових груп на місцевому, регіональному та національному рівнях;
 • може виявляти причинно-наслідкові зв’язкі між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини на основі їх системного аналізу і оцінки ризику для здоров’я;
 • організовує формування  інформаційної бази даних при впровадженні державної системи соціально-гігієнічного моніторингу;
 • знає особливості обстеження осередку інфекційної хвороби та проведення в ньому первинних протиепідемічних заходів;
 • вміє  визначити показання і методи та організувати проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації на об’єктах соціально-побутового обслуговування населенняв, в т.ч. лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних та шкільних закладах;
 • може  брати участь в організаціії та проведенні профілактичних та протиепідемічних заходів в осередках особливо небезпечних інфекцій та в екстремальних ситуаціях у сфері громадського здоров’я.

Перелік дисциплін за напрямком навчання «Епідеміологія та біостатистика»

 • Загальна епідеміологія;
 • Інфекційні хвороби та їх профілактика;
 • Неінфекційні хвороби та їх профілактика;
 • Основи соціальної медицини;
 • Основи демографії;
 • Медична статистика;
 • Основи державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
 • Надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.